Disclaimer Rio Rosa Mosqueta

Informatie op onze website

De vertoonde informatie op deze website is door TS Products met zorg samengesteld, echter onjuistheden en onvolledigheden kunnen voorkomen. TS Products wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op de website, voor het eventueel niet goed functioneren van de website, voor mogelijke virussen en voor de inhoud of het gebruik van websites die met Rio Rosa zijn gelinked.

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-)links, zijn eigendom van TS Products. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan te kopiëren, openbaar te maken of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TS Products. Deze toestemming is nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

TS Products staat onder nummer 080.21.207 bij de KvK te Den Haag ingeschreven.